Stroboertje is een levende en dynamische organisatie te Merksem die zich tot iedereen richt zonder uitzonderingen te maken en te discrimineren. Dit impliceert dat er dankszij haar jaren lange ervaring wordt ingespeeld op de noden en behoeften van de veranderende maatschappij en dit vooral naar de mensen toe in het bijzonder.

Stroboertje verzorgt uitgebreide en aanvullende hulp- en dienstverlening, dit echter zonder de kwaliteit van de aangeboden hulpverlening uit het oog te verliezen.Tot binnenkort!

Didier


Buurtcentrum stroboertje